ZARZĄDZENIE DYREKTORA NZOZ LUNA MED
SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYŻURÓW

obowiązujący od 01.04.2014r.


W celu prawidłowej realizacji zadań NZOZ LUNA MED dysponuje:

 

W miejscu udzielania świadczeń w Lublinie przy ulicy:
Aleje Racławickie 23


- 2 gabinety lekarskie,
- 1 gabinet zabiegowy,
- Poczekalnie, toalety i pomieszczenia socjalne,
- Gotowość udzielania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej i RTG.

 

W wyżej wymienionych pomieszczeniach oraz w terenie zabezpieczenia pełnią dyżury: 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki. Koordynator, obsługa laboratoryjna i diagnostyczna, służby sanitarne i porządkowe.


W miejscu udzielania świadczeń w Rykach przy ulicy:
Żytnia 16


- 2 gabinety lekarskie,
- 1 gabinet zabiegowy,
- Poczekalnie, toalety i pomieszczenia socjalne,
- Gotowość udzielania świadczeń diagnostyki RTG.

 

W wyżej wymienionych pomieszczeniach oraz w terenie zabezpieczenia pełnią dyżury: 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne 2 lekarzy oraz 2 pielęgniarki. Koordynator, obsługa diagnostyczna, służby sanitarne i porządkowe.